Nas VIZ logo

NasVIZ

Sistemski pristop k medvrstniškemu nasilju v vzgojno izobraževalnih zavodih.

Omejevanje medvrstniškega nasilja razumemo kot skupni izziv celotne šolske, družinske, lokalne in širše skupnosti. S skupnimi močmi lahko ta neželeni kompleksni pojav uspešno preprečujemo ter ustrezno in učinkovito pomagamo vsem, ki ga doživljajo, izvajajo ali zgolj spremljajo.

Pomembno se nam zdi, da medvrstniško nasilje razumemo na poenoten način ter na tej osnovi usklajeno preventivno ravnamo in ukrepamo. Letak s ključnimi sporočili za strokovno osebje VIZ, ki smo ga pripravili, je namenjen prav izhodiščnemu poenotenju naših pogledov za čimbolj učinkovito partnerstvo pri skupnih prizadevanjih. Nadajemo se, da ga boste naklonjeno sprejeli kot uporaben strokovni opomnik in spodbudo.

» Letak za strokovno osebje

Pripravili smo tudi podoben letak za starše, otroke pa strokovno usmerjali, da so ustvarili svoje izdelke s ključnimi sporočili o medvrstniškem nasilju.

Ker je v slogi in sloganih moč, složno pravimo: jaz, ti, mi – za nenasilje vsi!