Nas VIZ logo

NasVIZ

Sistemski pristop k medvrstniškemu nasilju v vzgojno izobraževalnih zavodih.

Za starše

Letak za starše

Spoštovani starši,

partnerji projekta NasVIZ smo prepričani, da lahko le v sodelovanju z vami uspešno preprečujemo in obravnavamo medvrstniško nasilje ter pomagamo vsem, ki ga doživljajo, izvajajo ali zgolj spremljajo.

dad with daughter

Gre za kompleksen neželeni pojav, ki z razvojem komunikacijske tehnologije dobiva nove razsežnosti. Pomembno se nam zdi, da ga razumemo na poenoten način ter v zvezi z medvrstniškim nasiljem tudi usklajeno preventivno ravnamo in ukrepamo. Letak s ključnimi sporočili, ki smo vam ga pripravili, je namenjen prav izhodiščnemu poenotenju naših pogledov za čimbolj učinkovito partnerstvo pri skupnih prizadevanjih. Nadajemo se, da ga boste naklonjeno sprejeli kot uporabno poljudno-strokovno gradivo. Pripravili smo tudi letak za strokovno osebje osnovne šole, otroke pa strokovno usmerjali, da so ustvarili svoje izdelke s ključnimi sporočili o medvrstniškem nasilju.

» Letak za starše

Ker je v slogi in sloganih moč, složno pravimo: jaz, ti, mi – za nenasilje vsi!