Nas VIZ logo

NasVIZ

Sistemski pristop k medvrstniškemu nasilju v vzgojno izobraževalnih zavodih.

Omejevanje medvrstniškega nasilja ni izziv zgolj šole. Gre za pojav, ki se poraja in odraža tudi v družinski, lokalni in širši družbeni skupnosti. Nasilje lahko zmanjšamo predvsem s celostnim pristopom, ki vključuje povezovanje šole z organizacijami v svojem okolju.

Na teh izhodiščih smo zasnovali projekt
Sistemski pristop k medvrstniškemu nasilju v VIZ – vzorčni model in smernice (krajše NasVIZ),
ki je financiran iz programa Norveškega finančnega mehanizma.

Njegov namen je prispevati k celovitejšemu spoprijemanju s tem pojavom v šolah preko aktivnega partnerstva v lokalni skupnosti. Projekt bo razvijal in preizkušal inovativen model za prepoznavanje, obravnavanje in preprečevanje vrstniškega nasilja v šoli. Poudarek bo na znanju o čustvih za celostno krepitev nenasilne šolske skupnosti. Prednostne ciljne skupine projekta so osnovnošolski otroci, strokovni delavci z različnih povezanih področij in starši učencev.

Projekt bi se rad uveljavil kot zgled omejevanja vrstniškega nasilja v slovenskem prostoru. Potekal bo od februarja 2015 do aprila 2016.

Nosilec projekta je Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, partnerji pa so Osnovna šola Simona Jenka Kranj, Vzgojni zavod Kranj, CSD Kranj - Dnevni center za mlade in družine Škrlovec, Društvo za nenasilno komunikacijo, The European Wergeland Centre – Oslo in Mestna občina Kranj.

Na kratko smo projekt predstavili tudi na tem letaku.

Iskalnik po strani