Nas VIZ logo

NasVIZ

Sistemski pristop k medvrstniškemu nasilju v vzgojno izobraževalnih zavodih.

Osnovna šola Simona Jenka

Je osrednji partner projekta, pri katerem se bo odvijala večina projektnih aktivnosti. V duhu “pristopa celotne šole” bo povezala učence, starše, učitelje in druge zaposlene, ki si bodo skupaj prizadevali za nenasilno šolsko in lokalno skupnost.

 

www.osjenka.si

obiščite spletno stran Osnovne šole Simona Jenka