Nas VIZ logo

NasVIZ

Sistemski pristop k medvrstniškemu nasilju v vzgojno izobraževalnih zavodih.

Mestna občina Kranj

Partner bo imel pomembno vlogo pri komunikacijskih dejavnostih informiranja, obveščanja, ozaveščanja in pri lokalni ter regionalni promociji poslanstva in dosežkov projekta. S svojim sodelovanjem bo prispeval k povezovanju akterjev lokalne skupnosti za partnerski pristop k problematiki vrstniškega nasilja v šolski in siceršnji skupnosti.

 

www.kranj.si

obiščite spletno stran Mestne občine Kranj