Nas VIZ logo

NasVIZ

Sistemski pristop k medvrstniškemu nasilju v vzgojno izobraževalnih zavodih.

Inštitut za kriminologijo

V vlogi nosilca projekta je Inštitut oblikoval partnersko mrežo, ki omogoča celovit sistemski pristop k izzivom vrstniškega nasilja v šoli in lokalni skupnosti.

Projekt temelji na njegovi tradiciji raziskovanja vrstniškega nasilja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Referenčna pionirska raziskava je bila izvedena sredi 90-ih (Dekleva s sodelavci).

V zadnjih letih (od 2008 do 2012) je Inštitut kot nosilec s partnerji izvedel dva sorodna projekta na temo nasilja med otroki in nasilja nad otroki v vzgojno-izobraževanjem okolju (Muršič, Filipčič s sod.) Projekta sta bila sofinancirana s strani Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za izobraževanje.

 

www.inst-krim.si

obiščite spletno stran Inštituta za kriminologijo