Nas VIZ logo

NasVIZ

Sistemski pristop k medvrstniškemu nasilju v vzgojno izobraževalnih zavodih.

Norveški partner bo zbral primere dobrih praks s področja izobraževanja o človekovih pravicah in aktivnem državljanstvu, iz Norveške in nekaterih drugih držav, kjer partner izvaja svoje aktivnosti.

Izbrani bodo primeri, ki promovirajo “pristop celotne šole” in se osredotočajo na preprečevanje nasilja v šolah in lokalnih skupnostih. Primeri bodo izpostavili dejavnost različnih deležnikov, vključno s strokovnjaki s področja vzgoje in izobraževanja, nevladnimi organizacijami, starši učencev in drugimi akterji v skupnosti.

 

www.theewc.org

obiščite spletno stran European Wergeland Centre