Nas VIZ logo

NasVIZ

Sistemski pristop k medvrstniškemu nasilju v vzgojno izobraževalnih zavodih.

Društvo za nenasilno komunikacijo

Partner deluje na področju obravnavanja in preprečevanja nasilja, s posebnim poudarkom na vrstniškem nasilju in nasilju v družini.

Z znanjem in izkušnjami pri delu z otroki, starši in pedagoškim osebjem bo v projektu sodeloval pri usposabljanju strokovnih delavcev, zagotovil bo prisotnost svojih strokovnjakov med odmori na partnerski šoli, izvajal bo delavnice na temo nasilja in nenasilne komunikacije za učenke/ce šole, ter prispeval tudi pri drugih projektnih aktivnostih.

 

www.drustvo-dnk.si

obiščite spletno stran Društva za nenasilno komunikacijo