Nas VIZ logo

NasVIZ

Sistemski pristop k medvrstniškemu nasilju v vzgojno izobraževalnih zavodih.

Inštitut za kriminologijo

Inštitut za kriminologijo

V vlogi nosilca projekta je Inštitut oblikoval partnersko mrežo, ki omogoča celovit sistemski pristop k izzivom vrstniškega nasilja v šoli in lokalni skupnosti.

Osnovna šola Simona Jenka

Osnovna šola Simona Jenka

Je osrednji partner projekta, pri katerem se bo odvijala večina projektnih aktivnosti. V duhu “pristopa celotne šole” bo povezala učence, starše, učitelje in druge zaposlene, ki si bodo skupaj prizadevali za nenasilno šolsko in lokalno skupnost.

Vzgojni zavod Kranj

Vzgojni zavod Kranj

Vloga partnerja bo spodbujanje celovite šolske vključenosti psiho-socialno manj prilagojenih učencev s čustvenimi in vedenjskimi težavami, ki so vključeni v stanovanjsko skupino zavoda.

European Wergeland Centre

The European Wergeland Centre

Norveški partner bo zbral primere dobrih praks s področja izobraževanja o človekovih pravicah in aktivnem državljanstvu, iz Norveške in nekaterih drugih držav, kjer partner izvaja svoje aktivnosti.

Mestna občina Kranj

Mestna občina Kranj

Partner bo imel pomembno vlogo pri komunikacijskih dejavnostih informiranja, obveščanja, ozaveščanja in pri lokalni ter regionalni promociji poslanstva in dosežkov projekta. S svojim sodelovanjem bo prispeval k povezovanju akterjev lokalne skupnosti za partnerski pristop k problematiki vrstniškega nasilja v šolski in siceršnji skupnosti.