• ZA NENASILNO SKUPNOST SI!

  Sistemski pristop k medvrstniškemu nasilju v vzgojno izobraževalnih zavodih.
 • JAZ, TI, MI, ZA NENASILJE VSI!

  Sistemski pristop k medvrstniškemu nasilju v vzgojno izobraževalnih zavodih.
 • 1
 • 2

Kaj je medvrstniško nasilje?

Medvrstniško nasilje je praviloma namerna, ponavljajoča se uporaba fizičnega, psihičnega, spolnega, ekonomskega ali spletnega nasilja nad sovrstnikom. Za medvrstniško nasilje gre tudi v primeru enkratnega nasilnega vedenja, kjer je prisotna izrazita razlika v fizični ali psihični moči med vpletenimi.

 

Preberi več

Podpirajo nas

 • ANTI BULI - STOP NASILJU

  Strip, ki je nastal na noči branja. Preberi več
 • NASVIZ?

  Akronim projekta NasVIZ lahko razumemo tudi kot »naš VIZ« v smislu poistovetenja s projektnimi prizadevanja s strani vseh deležnikov v šoli in lokalni skupnosti. Sodelovanje obstoječe mrežne partnerske strukture želimo nadgraditi in trajnostno zastaviti.Skupaj želimo daljnoročno prispevati k celovitejšemu in učinkovitejšemu spoprijemanju z vrstniškim nasiljemv vzgojno-izobraževalnih zavodih preko aktivnega partnerstva v lokalni skupnosti.
 • PROJEKT NASVIZ

  Vrstniško nasilje je izjemno raznolik in zapleten pojav, ki z razmahom sodobne komunikacijske tehnologije dobiva nove pojavne oblike in razsežnosti. Projekt smo zasnovali na izhodišču, da omejevanje medvrstniškega nasilja ni zgolj izziv šole, saj gre za pojav, ki se poraja in odraža tudi v družinski, lokalni in širši družbeni skupnosti. Nasilja ne bomo zmanjšali le z izdelanimi pravili, kako obravnavati primere nasilnega ravnanja, pač pa predvsem s celostnim pristopom, ki predstavlja povezovanje šole z organizacijami v lokalnem okolju.
 • 1
 • 2
 • 3
Zaobljube